FAQ2021-06-01T20:13:50+00:00

FAQ

Typiske spørgsmål om LivingBetter og Ventilationsvinduet

Typiske spørgsmål om LivingBetter og Ventilationsvinduet

Har du problemer med indeklimaet i dit hjem eller på din arbejdsplads?

Dårligt indeklima kan føre til mug, skimmelsvamp, koncentrationsbesvær og luftvejssygdomme. Det ødelægger både bygninger og menneskene i dem.

Et sundt indeklima vil til gengæld give energi til både dig, dit hjem og din arbejdsplads.

Living Better giver dig verdens bedste indeklima i hjem, skoler, hoteller og på kontorer.
Her samler vi de spørgsmål om både LivingBetter og ventilationsvinduet, som mange gerne vil have svar på.

De 10 mest stillede spørgsmål om LivingBetter og Ventilationsvinduet

Er det rigtigt, at vinduerne kan varme hele huset op?2022-03-03T11:56:38+00:00

Nej. Vinduerne er ikke en varmekilde. De forvarmer luften, der kommer ind og er på den måde med til at begrænse energitabet i huset. Det er varmepumpen, der omdanner energien i luften til varme og varmt vand.

Kan jeg se LivingBetter og Ventilationsvinduet i brug?2021-07-05T22:02:47+00:00

Ja. Vi har installeret begge dele mange steder i Danmark. Det er dog ikke alle, der er åbne for offentligheden. Men du kan for eksempel opleve det gode indeklima, som Ventilationsvinduer giver i Det Biologiske Hus i Middelfart.

Der kan også være mulighed for at besøge institutioner, kontorbygninger eller bæredygtige udstillingshuse med vores løsninger.

Kontakt os hvis vi skal arrangere en fremvisning for dig i et byggeri med LivingBetter.

Hvad koster Ventilationsvinduet?2023-03-09T11:59:11+00:00

Et ventilationsvindue koster cirka 4.000 kr. (ekskl. moms) mere end et almindeligt vindue. Men du skal huske at sætte den merpris op mod, hvad du skal give for et traditionelt ventilationsanlæg.

Hver opgave kræver en præcis beregning. Men som tommelfingerregel kan man sige, at en lejlighed på 80 kvadratmeter skal have fire Ventilationsvinduer. Din udgift til vinduer vil altså være omkring 16.000 og 18.000 kr. dyrere (igen ekskl. moms) end en almindelig vinduespakke.

Til gengæld får du effektiv ventilation med i prisen. Vi kender ingen traditionelle ventilationsanlæg, som du kan købe til den pris.

I énfamiliehuse ved vi, at et LivingBetter system et det billigste på markedet, idet du både får en vinduespakke og et samlet energi og ventilationssystem som giver dig på varme og varmt brugsvand.
Hertil kommer at de årlige driftsudgifter ligger på et meget lavt niveau som vi gerne beregner for dig og dit projekt.

Oplever man træk fra Ventilationsvinduer?2023-03-09T11:55:26+00:00

Når du er helt tæt på spjældene i toppen af Ventilationsvinduet, kan du mærke en svag luftstrøm.

Teknologisk Instituts rapport fra boliger med Ventilationsvinduer i Højstrupparken bekræfter, at der over en ni måneders måleperiode i to testlejligheder ikke er målt træk fra vinduerne.

Under stormvejr eller andre ekstreme vindforhold, hvor der er stort vindtryk på facaden, vil vinduet selv lukke for en stormventil i bunden af karmen. Det modvirker en stærk luftstrøm gennem vinduet og medfølgende trækproblemer.

Kan jeg få LivingBetter i min bolig?2021-06-11T08:22:14+00:00

Ja. Men prisen og dit udbytte afhænger af din bolig.

Når du bygger et nyt hus, er det nemt og billigt at få LivingBetter. Den høje tæthed i huse med moderne isolering gør det let for varmepumpen at trække nok varme ud af luften til at varme din bolig op og opvarme brugsvand.

I ældre boliger, betyder gammeldags isoleringsløsninger er større varmetab, hvilket kan betyde at Living Better  vil kræve en større varmepumper og en traditionel varmekilde. Derfor må det vurderes fra sag til sag hvad den bedste løsning er.

Vi har med succes installeret LivingBetter som del af en renovering af større boligejendomme. Her er ejendommene fortsat med at bruge fjernvarme som primær varmekilde. Men forbruget af det varme brugsvand er nedsat betydeligt, fordi boligerne gennem forvarmet frisk luft fra ventilationsvinduerne som trækkes ind i en central varmepumpe kan genvinde energien fra luften og producere varmt brugsvand til ejendommen.

Hvad er LivingBetter?2023-03-09T11:56:32+00:00

LivingBetter er den bedste løsning til et sundt indeklima og varmeforsyning til alle slags bygninger. LivingBetter består kort fortalt af Ventilationsvinduer og kan så kombineres med mekaniske ventilatorer i mere simple løsninger og en udsugsvarmepumpe, hvor man ønsker afkastluften bliver genvundet til varmt brugsvand og varme.

Vi har beregningsprogrammer mv. som gør det muligt at beregne den perfekte løsning i forhold til antal Ventilationsvinduer, deres placering og den aftræksteknik der er optimal til opgaven.

Skal jeg aldrig selv lufte ud med Ventilationsvinduer?2021-05-14T12:15:48+00:00

Du behøver faktisk ikke at lufte ud selv længere, fordi vinduerne gør det for dig. Det geniale ved vinduerne er at der er adfærdsuafhængige. Vi beregner hvor mange ventiler du skal bruge for at sikre at du får det krævede luftskifte og resten sørger vinduerne for.

Kan man bruge Ventilationsvinduer og ventilation mod allergi?2023-03-09T12:01:51+00:00

Hvis du oplever allergi eller træthed som symptomer på et dårligt indeklima, kan Ventilationsvinduer og LivingBetter være med til at fjerne dem fuldstændigt. Frisk luft er ikke nogen erstatning for god søvn, men det er med til at forhindre overdreven træthed.

Vi kan selvfølgelig ikke garantere dig, at verdens bedste indeklima vil løse dine problemer. Men vi kender til flere, som har fået det bedre, efter de flyttede i en bolig med LivingBetter.

Ligner Ventilationsvinduet et almindeligt vindue?2021-07-05T22:05:32+00:00

Det kommer an på, hvor tæt du går på. Lidt på afstand ligner Ventilationsvinduet et helt almindeligt vindue. Vi producerer vinduerne, så de har samme stil og udtryk som de almindelige vinduer i ejendommen – som vi også gerne leverer.

Tæt på vil du bemærke de små forskelle som den indvendige rude, det større mellemrum og de effektive ventiler.

Vi producerer dem i det udtryk, der passer til dit behov. Det kan være udskiftning af arkitekttegnede vinduer med eller uden sprosser. Men det kan også være moderne træ/alu-vinduer. Se nogle af valgmulighederne under produkter.

Hvordan fungerer Ventilationsvinduet?2021-05-13T07:28:15+00:00

Frisk luft kommer ind i bunden af vinduet, bliver varmet op gennem rummets tab og solens strålen på en varm dag op og kommer ind i bygningen gennem ventilen i toppen.

I bunden af Ventilationsvinduet er der en ventil, som altid står åben, så den friske luft kommer ind mellem termoruden og den indvendige forsatsrude. I bunden er der dog installeret en storm ventil som bremser luftstrømmen med stor vindstyrke på facaden.

På varme dage bliver luften på turen gennem vinduet så varm at vi ikke ønsker den ind i bygningen. Derfor drejer ventilen automatisk og leder den varme luft ud. Til gengæld åbner en anden ventil og sørger for direkte tilførsel af frisk luft.

Funktioner

Hvad er Ventilationsvinduet?2022-03-03T11:57:36+00:00

Ventilationsvinduet er et intelligent og vedligeholdelses-let vindue, som uden brug af strøm sikrer dig frisk og opvarmet luft.

Den yderste rude er en almindelig 2-lags energi-termorude. Den inderste rude er et enkelt lag glas i en alu-ramme, som nemt giver adgang til mellemrummet mellem yderste og inderste lag glas.

 

Ventilationsvinduer er opfundet og udviklet af vinduesproducent og opfinderen Poul Horn for ca. 20 år siden. Den patenterede intelligente teknologi stilles til rådighed for andre vinduesproducenter, hvorfor det er muligt at købe Ventilationsvinduer med original testet og dokumenteret LivingBetter teknologi fra flere vinduesproducenter i ind- og udland.

Hvordan fungerer Ventilationsvinduet?2021-05-13T07:28:15+00:00

Frisk luft kommer ind i bunden af vinduet, bliver varmet op gennem rummets tab og solens strålen på en varm dag op og kommer ind i bygningen gennem ventilen i toppen.

I bunden af Ventilationsvinduet er der en ventil, som altid står åben, så den friske luft kommer ind mellem termoruden og den indvendige forsatsrude. I bunden er der dog installeret en storm ventil som bremser luftstrømmen med stor vindstyrke på facaden.

På varme dage bliver luften på turen gennem vinduet så varm at vi ikke ønsker den ind i bygningen. Derfor drejer ventilen automatisk og leder den varme luft ud. Til gengæld åbner en anden ventil og sørger for direkte tilførsel af frisk luft.

Giver Ventilationsvinduet overophedede boliger?2021-03-22T09:45:37+00:00

Nej. Vores patenterede ventiler justerer vinduet efter temperaturen.

Når det er varmt udenfor, vil Ventilationsvinduets øverste ventil automatisk åbne, så den friske luft kan komme direkte ind.

Den luft, som forvarmes mellem ruderne, bliver sendt direkte ud igen.

Kræver Ventilationsvinduet strøm?2021-03-22T09:45:57+00:00

Nej. Ventilerne består af en temperaturfølsom vokstermostat, som automatisk tilpasser sig forholdene uden brug af strøm. Det er kun varmepumpen i vores komplette energi- og indeklimaløsning, Living Better, som kræver strøm. Når varmepumpen bruger én kWh i strøm, genvinder den i gennemsnit 3,5-5 kWh.

Dannes der dug i Ventilationsvinduet?2021-03-22T09:46:18+00:00

Nej. Med Ventilationsvinduer bliver du helt fri for dug på og i vinduerne. Den konstante strøm af luft sikrer, at der ikke dannes dug mellem glassene. Der dannes heller ikke dug på det inderste vindue af samme årsag. Som med flere nye vinduer kan du opleve dug på ydersiden af vinduet. Det betyder bare, at din bygning er godt isoleret.

Er Ventilationsvinduer støjdæmpende vinduer?2021-03-22T09:46:46+00:00

Ja. Ventilationsvinduet er målt til at have fremragende støjdæmpende egenskaber, selvom der er åbninger og tilføres frisk luft løbende. De er især velegnede til bygninger, hvor trafikstøj risikerer at få os til at lufte for lidt ud.

Kan man sætte solfilm på Ventilationsvinduer?2021-03-22T09:47:34+00:00

Du kan i princippet godt montere solfilm på Ventilationsvinduet. Vi vil dog anbefale dig at tale med os om det først, fordi det kan påvirke beregningen af din energiramme. Hvis du har behov for at skærme af for solen, kan vi for eksempel hjælpe med indbyggede persienner.

Hvordan kan vinduerne selv regulere varmen uden strøm?2021-03-22T09:47:54+00:00

Ventilerne i vinduet er termostat-ventiler i temperaturfølsomt voks. De bliver indstillet til at passe til de temperaturforhold og den luftstrøm, som ønskes i den enkelte ejendom.

Når temperaturen stiger, udvider den temperaturfølsomme del sig. I kulde trækker den sig sammen. På den måde kan ventilen automatisk justere sig, så den passer til varmen eller kulden udenfor.

Hvad sker der ved behov for mere luft?2021-03-22T09:48:13+00:00

Hvis en emhætte eller anden udsugning skaber let undertryk, vil det automatisk trække mere luft gennem Ventilationsvinduerne. Forvarmnings-effekten vil falde svarende til, at et vindue åbnes for at lukke mere frisk luft ind.

Antallet af Ventilationsvinduer og ventiler dimensioneres altid til opgaven ud fra, at grundventilationens krav til luftmængde skal være opfyldt ved 12-15 pascal differenstryk. Dermed tilføres udeluften med den optimale forvarmnings-effekt.

Er der risiko for luftforurening indenfor?2021-03-22T09:48:30+00:00

Stort set ikke. 80 % af mikropartiklerne i luften falder til bunds inde i vinduet og kan fjernes ved almindelig rengøring.

Det tal har vi fra Force Instituttet, som har udarbejdet en rapport ud fra målinger på Ventilationsvinduer installeret på Vesterbrogade i København – hvor der er mange mikropartikler i udeluften.

Rapporten bekræfter, at Ventilationsvinduet har gode selvfiltrerende egenskaber.

Hvor længe holder Ventilationsvinduer?2021-03-22T09:48:49+00:00

Ventilationsvinduet kan holde lige så længe som andre vinduer i kvalitetsmaterialer, hvis du vedligeholder dem efter forskrifterne.

Du kan trygt regne med mindst 30 år. Det gælder også ventilerne. Vi giver 10-års garanti på Ventilationsvinduet.

Oplever man træk fra Ventilationsvinduer?2023-03-09T11:55:26+00:00

Når du er helt tæt på spjældene i toppen af Ventilationsvinduet, kan du mærke en svag luftstrøm.

Teknologisk Instituts rapport fra boliger med Ventilationsvinduer i Højstrupparken bekræfter, at der over en ni måneders måleperiode i to testlejligheder ikke er målt træk fra vinduerne.

Under stormvejr eller andre ekstreme vindforhold, hvor der er stort vindtryk på facaden, vil vinduet selv lukke for en stormventil i bunden af karmen. Det modvirker en stærk luftstrøm gennem vinduet og medfølgende trækproblemer.

Er det ikke bare det samme som alle almindelige termovinduer?2021-03-22T09:45:10+00:00

Nej. Du kan godt få de fleste moderne vinduer med en ventil til frisk luft. Men det kan ikke sammenlignes med vores løsning.

Andre vinduers ventiler sidder typisk i karmen og slipper frisk luft ind direkte udefra.

Derfor vil din friske luft have samme temperatur, når den kommer ind, som den havde udenfor. Det kræver mere af din varmekilde at opvarme den friske luft, når den er kommet ind i huset. Især i vinterhalvåret er den kolde udeluft så ubehagelig for mange, at de lukker helt for ventilen og dermed mister funktionen helt.

Kan man høre luften fra Ventilationsvinduer?2021-03-22T09:46:59+00:00

Nej. Luftkanalerne er store, og luften bevæger sig i et roligt tempo gennem dem. Derfor kan man ikke høre, at vinduerne lufter ud.

Ventilationsvinduet kombineret med varmepumpen

Hvad gør varmepumpen?2021-03-22T09:49:05+00:00

Varmepumpen trækker den fugtige og iltfattige luft ud af boligen gennem de tilgængelige aftrækskanaler.

Pumpen genvinder så energien i luften til boligens varmekilde – oftest gulvvarme – og til en varmtvandsbeholder. Den beholder kan så forsyne boligen med varmt brugsvand.

Varmepumpen forstærker også effekten af Ventilationsvinduerne, så du får mere frisk luft ind, end du ville få uden en varmepumpe.

Hvor skal varmepumpen stå?2021-03-22T09:49:45+00:00

Varmepumpen bliver installeret i et teknikskab, hvor den er tæt på vandtanken og gulvvarmen. Fordi den står inde i huset, kan den få meget mere energi ud af luften, end hvis luften først skal føres ud af huset, hvor den vil blive kølet ned.

Hvor meget fylder varmepumpen til LivingBetter?2021-06-11T08:19:29+00:00

Varmepumpen fås i forskellige modeller, som alle fylder meget mindre end de fleste varmekilder. Den store varmepumpe til LivingBetter fylder nogenlunde det samme som et helt almindeligt køleskab. Den lille varmepumpe har ikke integreret vandbeholder og fylder derfor i sig selv mindre.

Larmer varmepumpen?2023-03-09T11:55:48+00:00

Vi bruger støjsvage varmepumper fra IKM til LivingBetter. De afgiver lyde, men er blandt markedets mest støjsvage varmepumper. Vi anbefaler altså at få dem installeret i et teknikskab i for eksempel bryggerset. Men hvis du har en opvarmet kælder, vil installationen her kunne sikre dig fuldstændigt mod lyde fra varmepumpen.

Er det rigtigt, at vinduerne kan varme hele huset op?2022-03-03T11:56:38+00:00

Nej. Vinduerne er ikke en varmekilde. De forvarmer luften, der kommer ind og er på den måde med til at begrænse energitabet i huset. Det er varmepumpen, der omdanner energien i luften til varme og varmt vand.

LivingBetter – Ventilationsvinduet kombineret med udsugnings varmepumpe

Hvad er LivingBetter?2023-03-09T11:56:32+00:00

LivingBetter er den bedste løsning til et sundt indeklima og varmeforsyning til alle slags bygninger. LivingBetter består kort fortalt af Ventilationsvinduer og kan så kombineres med mekaniske ventilatorer i mere simple løsninger og en udsugsvarmepumpe, hvor man ønsker afkastluften bliver genvundet til varmt brugsvand og varme.

Vi har beregningsprogrammer mv. som gør det muligt at beregne den perfekte løsning i forhold til antal Ventilationsvinduer, deres placering og den aftræksteknik der er optimal til opgaven.

Kan jeg få LivingBetter i min bolig?2021-06-11T08:22:14+00:00

Ja. Men prisen og dit udbytte afhænger af din bolig.

Når du bygger et nyt hus, er det nemt og billigt at få LivingBetter. Den høje tæthed i huse med moderne isolering gør det let for varmepumpen at trække nok varme ud af luften til at varme din bolig op og opvarme brugsvand.

I ældre boliger, betyder gammeldags isoleringsløsninger er større varmetab, hvilket kan betyde at Living Better  vil kræve en større varmepumper og en traditionel varmekilde. Derfor må det vurderes fra sag til sag hvad den bedste løsning er.

Vi har med succes installeret LivingBetter som del af en renovering af større boligejendomme. Her er ejendommene fortsat med at bruge fjernvarme som primær varmekilde. Men forbruget af det varme brugsvand er nedsat betydeligt, fordi boligerne gennem forvarmet frisk luft fra ventilationsvinduerne som trækkes ind i en central varmepumpe kan genvinde energien fra luften og producere varmt brugsvand til ejendommen.

Vedligeholdelse af Ventilationsvinduer

Skal jeg aldrig selv lufte ud med Ventilationsvinduer?2021-05-14T12:15:48+00:00

Du behøver faktisk ikke at lufte ud selv længere, fordi vinduerne gør det for dig. Det geniale ved vinduerne er at der er adfærdsuafhængige. Vi beregner hvor mange ventiler du skal bruge for at sikre at du får det krævede luftskifte og resten sørger vinduerne for.

Hvordan vedligeholder og justerer jeg Ventilationsvinduer?2021-07-05T22:04:11+00:00

Generelt skal vinduerne kun vedligeholdes og rengøres let. Præcis som andre typer vinduer har de godt af at blive vasket af og pudset. Ventilationsvinduer samler støv og partikler i bunden, hvor du let kan komme til at støvsuge det op. Der er ikke behov for smøring eller løbende justering af ventilerne. Læs mere om vedligeholdelse af Ventilationsvinduer.

Kommer der skidt mellem glassene?2021-02-15T15:25:06+00:00

Med tiden vil der samle sig en smule skidt i bunden af vinduet. Det kan let støvsuges væk.

Er Ventilationsvinduet let at holde rent?2022-05-16T07:37:21+00:00

Der er lidt mere glas at pudse, men derudover er det lige så let som alle andre vinduer.

Den indvendige ramme i træ eller alu kan nemt åbnes og giver adgang til området mellem glassene. Vi anbefaler en årlig støvsugning og aftørring af luftindgangene.

Køb af Ventilationsvinduer

Hvad koster Ventilationsvinduet?2023-03-09T11:59:11+00:00

Et ventilationsvindue koster cirka 4.000 kr. (ekskl. moms) mere end et almindeligt vindue. Men du skal huske at sætte den merpris op mod, hvad du skal give for et traditionelt ventilationsanlæg.

Hver opgave kræver en præcis beregning. Men som tommelfingerregel kan man sige, at en lejlighed på 80 kvadratmeter skal have fire Ventilationsvinduer. Din udgift til vinduer vil altså være omkring 16.000 og 18.000 kr. dyrere (igen ekskl. moms) end en almindelig vinduespakke.

Til gengæld får du effektiv ventilation med i prisen. Vi kender ingen traditionelle ventilationsanlæg, som du kan købe til den pris.

I énfamiliehuse ved vi, at et LivingBetter system et det billigste på markedet, idet du både får en vinduespakke og et samlet energi og ventilationssystem som giver dig på varme og varmt brugsvand.
Hertil kommer at de årlige driftsudgifter ligger på et meget lavt niveau som vi gerne beregner for dig og dit projekt.

Kan jeg se LivingBetter og Ventilationsvinduet i brug?2021-07-05T22:02:47+00:00

Ja. Vi har installeret begge dele mange steder i Danmark. Det er dog ikke alle, der er åbne for offentligheden. Men du kan for eksempel opleve det gode indeklima, som Ventilationsvinduer giver i Det Biologiske Hus i Middelfart.

Der kan også være mulighed for at besøge institutioner, kontorbygninger eller bæredygtige udstillingshuse med vores løsninger.

Kontakt os hvis vi skal arrangere en fremvisning for dig i et byggeri med LivingBetter.

Hvordan bestiller jeg Ventilationsvinduer eller LivingBetter?2021-07-05T22:04:56+00:00

Du kan ringe til os på 81 81 81 10, skrive en mail til info@livingbetter.dk eller udfylde nogle få oplysninger om dig og dit behov i vores kontaktformular.

Diverse spørgsmål

Ligner Ventilationsvinduet et almindeligt vindue?2021-07-05T22:05:32+00:00

Det kommer an på, hvor tæt du går på. Lidt på afstand ligner Ventilationsvinduet et helt almindeligt vindue. Vi producerer vinduerne, så de har samme stil og udtryk som de almindelige vinduer i ejendommen – som vi også gerne leverer.

Tæt på vil du bemærke de små forskelle som den indvendige rude, det større mellemrum og de effektive ventiler.

Vi producerer dem i det udtryk, der passer til dit behov. Det kan være udskiftning af arkitekttegnede vinduer med eller uden sprosser. Men det kan også være moderne træ/alu-vinduer. Se nogle af valgmulighederne under produkter.

Kan man bruge Ventilationsvinduer og ventilation mod allergi?2023-03-09T12:01:51+00:00

Hvis du oplever allergi eller træthed som symptomer på et dårligt indeklima, kan Ventilationsvinduer og LivingBetter være med til at fjerne dem fuldstændigt. Frisk luft er ikke nogen erstatning for god søvn, men det er med til at forhindre overdreven træthed.

Vi kan selvfølgelig ikke garantere dig, at verdens bedste indeklima vil løse dine problemer. Men vi kender til flere, som har fået det bedre, efter de flyttede i en bolig med LivingBetter.

Er LivingBetter kun til nye huse?2021-06-11T08:23:18+00:00

Nej. Ventilationsvinduet forbedrer indeklimaet i alle typer boliger og ejendomme. LivingBetter kan også installeres i alle typer ejendomme, men det vil typisk være lettere og billigere at installere i nye huse og nye ejendomme.

Får mit hus et bedre energimærke med LivingBetter eller Ventilationsvinduet?2021-06-11T08:21:52+00:00

Det er svært at sige, før vi kender dit hus. Ældre huse kan sjældent få et væsentligt højere energimærke. For beregningerne bag mærkningen tager hensyn til byggeår, isolering i dit fundament og andre faktorer, som du ikke kan ændre på uden at rive dele af eller hele huset ned og begynde forfra.

Men vi leverer al den nødvendige dokumentation til beregningen af dit energimærke. Du får altså en tydelig dokumentation af energieffekten, når du renoverer med Ventilationsvinduer og LivingBetter.

Ventilationsvinduerne kan bidrage til en højere mærkning, men du må ikke gå ud fra, at dit ældre hus kan komme over energiklasse C, uanset hvor meget du renoverer og efterisolerer.

Er effekten af Ventilationsvinduet dokumenteret?2021-06-11T08:20:24+00:00

Ja. Det er den i høj grad. Aalborg Universitet har skabt et program til beregning af effekten af Ventilationsvinduet i nybyggeri.

Vi har også dokumentation for, at der ikke er ulemper ved Ventilationsvinduet. Force Instituttet har målt på luftforurening. Teknologisk Institut har målt på oplevelsen af træk. Begge dele har vist, at der ikke er gener ved Ventilationsvinduet. Du kan læse mere under ”Oplever man træk fra Ventilationsvinduer?” og ”Er der risiko for at få forurenet luft ind gennem vinduet?” ovenfor.

Dokumentationen er vigtigst i nybyggeri, hvor vi skal overholde det gældende bygningsreglement. I renoveringsopgaver er bygherren mindre bundet end i nybyg. Her er målet typisk at forbedre beboernes velvære og oplevelse af et sundt indeklima. Det kan gøres ved installationen af få Ventilationsvinduer.

Flere anerkendte institutter har dokumenteret effekten på lys-transperans, U-værdier, E-ref, luftmængder, varmeoverførsel, energieffekt, støjdæmpning, selvfiltrering af mikropartikler og Nox med mere.

To ingeniørstuderende på DTU har analyseret LivingBetters livscyklus sammenlignet med et andet, populært ventilationssystem og fundet, at LivingBetter tager førstepladsen i kategorien bæredygtig ventilation.

GØR SUND VENTILATION TIL EN GOD FORRETNING

Du får størst glæde af vores erfaringer, hvis vi får lov at hjælpe dig fra starten af dit projekt. Fortæl os lidt om dine planer. Så kontakter en af vores indeklima-eksperter dig så snart som muligt.

[contact-form-7 id="131" title="Contact Page Form"]
Go to Top