VENTILATIONSVINDUET

Luft automatisk ud 24 timer i døgnet

Ventilationsvinduer er intelligente vinduer med indbygget ventilation

Ventilationsvinduet kombinerer moderne teknologi med et mere end 257 år gammelt russisk trick. Resultatet er intelligente vinduer, som sørger for konstant luftskifte.

Det gamle russervindue havde huller i glasset. På den måde udnyttede det, at varm luft stiger til vejrs. Med Ventilationsvinduets patenterede ventilsystem får du endnu bedre udnyttelse af den effekt. Vi har indbygget vinduesventiler i vinduesrammen, så vinduerne ligner almindelige vinduer.

VENTILATIONSVINDUER FÅS I MANGE UDFØRELSER

Ventilationsvinduer udføres både som faste-, topvende- og sidehængte vinduer – vi har endda tilpasset konceptet til dobbelte indadgående altandøre, så ventilation i boliger med begrænsede vinduesfelter også kan løses.

Vores vinduer med udluftningsventil er så effektive, at der ofte kun er behov for et enkelt ventilationsvindue i hvert opholdsrum, så de øvrige dør-/vindues elementer i boligen kan leveres som 3-lags standard produkter.

Vi tilbyder Træ/Alu ventilationsvinduer og standard dør- og vinduesprodukter i Energiklasse A og kan også levere 3-lags standard Træ/Træ produkter i Energiklasse A og Ventilationsvinduer med positiv Eref (ikke Energimærkecertificeret).

VINDUER MED VENTILATION TIL RENOVERING OG NYBYGGERI

Ventilationsvinduer er perfekte som vinduer til renovering og vinduer til nybyggeri. Vi producerer Ventilationsvinduer i det samme design som standardvinduer og -døre.

Uanset hvordan dit behov for godt indeklima og luftskifte ser ud, leverer vi altså den pakke af vinduer og døre, som passer præcist til dit byggeri. Der findes to overordnede typer af Ventilationsvinduer:

>> Vent-1900

>> Vent-2000

VENT-1900:

VENTILATIONSVINDUER TIL ÆLDRE BYGNINGER

Ventilationsvinduet er oprindeligt udviklet til at skabe bedre indeklima i ældre boliger, hvor etablering af ventilation kan være kompliceret, pladskrævende og kostbart. Derfor er den oprindelige linje af vinduerne også tilpasset arkitekturen fra før år 1960. Se eksempler på designet af vinduer og døre i serien Vent-1900

Når en bolig renoveres med nye vinduer, bliver den meget mere tæt – selv hvis de nye vinduer har friskluftventiler. Det kræver mere udluftning, end man er vant til, hvis fugtskader og skimmelsvamp skal undgås. Derfor anbefaler mange at montere et ventilationsanlæg på samme tid.

Det er heldigvis enkelt og billigt at få luftet nok ud med de rigtige vinduer. Ved at sætte Ventilationsvinduer ind i sove- og opholdsrum, sikrer du løbende komfortabel luftudskiftning.

Du slipper for at åbne og lukke vinduer i det daglige og er helt fri for det voldsomme indgreb i boligen, det kan være at etablere mekanisk ventilation, som kræver plads til anlægget og rørføring til hvert rum.

Vent-1900 vinduer er blandt andet brugt til renovering i boligforeninger og arkitekttegnede kontorbygninger. Find inspiration til din renovering her:

VENTILATIONSVINDUER I NYE BYGNINGER

Vent-2000 serien er designet til bygninger fra 1960 og frem. Det er her, de fleste vælger deres Ventilationsvinduer til nybyggeri. Serien er udviklet til at passe til moderne byggestil og bliver ofte valgt i træ/alu.

Vores største fokus er på ventilation, så designet bliver selvfølgelig tilpasset den enkelte bygherres ønsker.

Alle ventilationsvinduer er konstrueret, så kun et minimum af vedligehold er nødvendigt for at sikre funktionen i vinduernes levetid. Der kræves ingen indstillinger eller justering. Kun en let rengøring på linje med, hvad alle andre vinduer kræver.

Du kan se en række nybyggede huse med Ventilationsvinduer fra Vent-2000 serien her:

Ventilation uden strøm

Ventilationsvinduet har patenterede ventiler fræset diskret ind i karmen. Friskluftventilerne er udviklet og testet i Danmark, så de passer til vores byggereglement og selv tilpasser sig de voldsomme danske vejrforhold.

Den friske luft kommer ind gennem en ventil i bundkarmen i den udvendige ramme. Herfra bevæger luften sig op mellem den indvendige rude og den udvendige termorude i takt med, at den forvarmes. I overrammen sidder et sæt ventiler, som automatisk regulerer luftstrømmen ind i bygningen.

I luftindtaget sidder et filter, som standser insekter og groft støv. Filteret kan nemt tages ud og rengøres. Ventilationsvinduet har en selvfiltrerende funktion overfor mindre partikler i udeluften. Op til 80 % af dem falder simpelthen til bunds og kan støvsuges op.

Ventilerne kræver ikke strøm. De er styret af voksmotorer – såkaldte aktuatorer – som justerer sig selv efter udetemperaturen. De udvider sig i varmen og trækker sig sammen i kulde. Motoren er forseglet med en membran, så den kræver ingen vedligeholdelse.

De indvendige ventiler på Ventilationsvinduernes overkarm skal stå åbne. De kan dog kortvarigt lukkes i forbindelse med stormvejr, hvis du oplever støj og træk, selvom vinduets automatiske storm-lukning er aktiveret.

Det er vigtigt, at du også giver luften mulighed for at komme ud af bygningen igen. Det kan ske med de almindelige aftræk i køkken og bad. Men du får størst glæde af Ventilationsvinduer ved installering af mekanisk udsugning, der sikrer kontinuerlig luftudskiftning. Det er vigtigt, at luften kan passere frit under alle indvendige døre.

Vi anbefaler ventilatiorerne PAX Calima eller Intellivent SKY.

VINDUESVENTILERNES SÆSON-TILPASNING

Ventilationsvinduets ventiler skifter automatisk mellem tre indstillinger, som sikrer dig det bedste indeklima og en fremragende komfort hele året rundt.

NORMAL-INDSTILLINGEN

Forår og efterår

Den friske luft kommer ind gennem ventilen i bunden af vinduet. Varmen, som slipper ud af rummet gennem vinduet, varmer den friske luft op. Solens stråler hjælper også til. Og som vi alle ved, stiger varm luft til vejrs. I toppen af vinduet ledes den friske luft ind i boligen.

VINTER-INDSTILLINGEN

Under 10 grader

Du er fri for træk om vinteren. Ventilen leverer automatisk en svagere luftstrøm, så vinduet har bedre tid til at opvarme den friske luft. Fraunhofer-Gesellschaft har dokumenteret, at man ikke oplever træk mere end 60 cm fra vinduerne.

SOMMER-INDSTILLINGEN

Over 16 grader

Frisk luft får lov at strømme direkte ind gennem en bypass-ventil i toppen af vinduet. Luften mellem ruderne bidrager til at køle vinduet af og bliver ledt tilbage til naturen.

Din garanti for korrekt energiberegning

Ventilationsvinduet har typisk en statisk U-værdi på niveau med 3-lags vinduer. Den reduceres, når vi indregner den dynamiske effekt, som bliver et direkte udtryk for energitilførslen gennem udluftning.
 

Vi omregner gratis for dig med vores energiberegnings-program, som er udviklet specielt til Ventilationsvinduet og LivingBetter af Aalborg Universitet. Send os din plantegning, facadeskitse og en kort beskrivelse af bygningens hoveddata på info@livingbetter.dk eller brug vores kontaktformular.

DERFOR TJENER VENTILATIONSVINDUET SIG HURTIGT HJEM

Ventilationsvinduer er typisk 4.000 kr. dyrere end standardvinduer. Til gengæld sparer du et mekanisk ventilationsanlæg væk. I stedet for rørføring skal du kun sikre aftræk.

Ifølge beregninger foretaget af Aalborg Universitet giver det energibesparelser i størrelsesordenen 20-25 % pr. år sammenlignet med ældre 2-lags termoruder. Vores praktiske erfaringer stemmer med de beregninger.

Fremstillingen af Ventilationsvinduet opfylder kravene til CE-mærkede produkter og foregår i DVC-godkendt regi.

Det intelligente ventilsystem er patenteret og testet på det tyske forskningsinstitut Fraunhofer-Gesellschaft for præcision og stabilitet. Aalborg Universitet har anvendt testresultaterne til udvikling af et beregningsprogram, som gør os i stand til at levere al nødvendig dokumentation af energieffekten.

Vi yder 10 års garanti på både vinduer og døre.

GØR SUND VENTILATION TIL EN GOD FORRETNING

Du får størst glæde af vores erfaringer, hvis vi får lov at hjælpe dig fra starten af dit projekt. Fortæl os lidt om dine planer. Så kontakter en af vores indeklima-eksperter dig så snart som muligt.

[contact-form-7 id="131" title="Contact Page Form"]