GARANTI

10 års garanti på produkter fra LivingBetter dækker:
På DVV mærkede produkter ydes 10 års garanti, bestående af 5 års DVV garanti i henhold til brancheforeningen, VinduesIndustrien, plus en udvidet LivingBetter garanti på 5 år – i alt 10 års Garanti på produktionsfejl på elementer overfladebehandlet med dækkende maling udført efter behandlingssystem 2ØKO i henhold til DVV’s tekniske bestemmelser, dog forudsat at vedligeholdelse inden for garantiperioden sker jf. vores brugervejledning.

Garantien på produkter fra LivingBetter A/S dækker ikke:
Fejlmontage, herunder:
Elementer, som ikke er monteret i vater og lod, samt hvor diagonalmål ikke er ens.
Elementer, som ikke er monteret som anvist i monteringsvejledning for træ eller træ/alu, under montering og fastgørelse.
Sammenstillede elementer hvor elementerne er monteret med knasfuge og derved ikke tillader efterfølgende justeringer af karmdele samt elementer, som kun er monteret med skum.
Døre med monteret med enkelt fallelås / uden 3-pkt. lås, samt skæve, overbelastede dørrammer og karme monteret med dørpumpe.
Almindelig service som smøring, mindre afhøvlinger, samt justering af beslagdele.
Sliddele som hængsler, låse, lukketøj, tætningslister m.v., der skal udskiftes på grund af slid.
Dug på indvendig side af ruder, som ikke skyldes fejl ved glas, men kan henføres til manglende ventilation. Dug på udvendige side af ruder, som vil forekomme ved energiruder, dette er kun et tegn på, at ruden virker.
Flækkede ruder/termiske sprængninger (Revnede ruder vil almindeligvis være et forsikringsspørgsmål). I tilfælde, hvor bundglaslister er af træ, samt døre med træbundstykke, kan holdbarheden af overfladebehandlingen på disse ikke forventes at svare til den øvrige overflade, hvorfor der kræves en hyppigere vedligeholdelse. Der ydes generelt kun 1 års garanti på el-tilbehør og 5 års garanti pladedøre, træglaslister og træfyldinger. På øvrige fejl ydes en samlet 10 års garanti forudsat levering er sket efter
1/9-2013. På ordre leveret før 1/9-2013 ydes 5 års garanti.

Vedligeholdelse og aflevering:
Tætningslister og beslagdele skal rengøres for byggesnavs.
Oplukkelige rammer skal justeres for korrekt frigang.
Hængsler og lukkebeslag skal justeres til korrekt friktion og bevægelighed.
Bevægelige dele (ikke friktionsdele) skal smøres med egnet smøremiddel.
Montageskader på overfladebehandling skal udbedres inden aflevering.
Overfladebehandling skal vedligeholdes løbende, alt efter miljøforhold. Ved afskalning og revner, skal disse straks udbedres. Overfladerne skal i øvrigt vedligeholdes efter behov, og inden forvitring er påbegyndt. Der kan forekomme små harpiksudtræk på elementerne. Når harpiksdråberne har siddet på overfladen så de krystalliseret, kan de fjernes med en let afbørstning, og eventuelt ved brug af husholdningssprit eller rensebenzin.

Skulle en reklamation, der indsendes være uberettiget, forbeholder LivingBetter A/S sig ret til at fakturere for dette.

GØR SUND VENTILATION TIL EN GOD FORRETNING

Du får størst glæde af vores erfaringer, hvis vi får lov at hjælpe dig fra starten af dit projekt. Fortæl os lidt om dine planer. Så kontakter en af vores indeklima-eksperter dig så snart som muligt.

[contact-form-7 id="131" title="Contact Page Form"]