Uden store indgreb eller ændringer i de enkelte lejligheder har Frederikshavn Boligforening givet sine beboere sundt indeklima. Beboerne udtrykker stor tilfredshed med løsningen.

Frederikshavn Boligforening har for nylig meldt ud, at de med EU-midler i hånden har sat en stor indsats i gang for at forbedre energiforhold og indeklima i godt 2.000 boliger i de kommende år. 14 af foreningens afdelinger er omfattet af de kommende projekter.

LivingBetter indgår i planerne, og afdelingen på Farvervej i Sæby har som den første fået monteret Ventilationsvinduer i boligerne: ”Egentlig kunne de eksisterende vinduer godt have klaret nogle år mere”, udtaler teknisk chef Jesper Nymark, ”men forbedring af indeklimaet står højt på vores
prioriteringsliste, og løsningen med at montere nogle Ventilationsvinduer kombineret med en opdatering af de mekaniske aftræk fra især badeværelserne, var en oplagt mulighed at prøve af på Farvervej”.

De første Ventilationsvinduer blev monteret i oktober 2018, og erfaringerne over vinteren har givet meget positive tilbagemeldinger fra de involverede beboere. Effekten har været mærkbar uden, at der er gået på kompromis med komfort eller energiforbrug.

Frederikshavn Boligforening har gennem prøveprojektet på Farvervej gjort sig erfaringer både med LivingBetter som leverandør og med Ventilationsvinduerne som et kvalitetsprodukt. Resultatet er en samlet bæredygtig indeklimaløsning, som er økonomisk attraktiv. Havde man havde valgt en mere konventionel løsning, havde det krævet plads i boligen til maskine og kanalføring. Dertil ofte et krav om genhusning, mens arbejdet står på. Dette havde ifølge Frederikshavn Boligforening været en væsentligt dyrere løsning end med Ventilationsvinduer, som kun udgør et vist antal af de udskiftede vinduer.

Frederikshavn Boligforenings krav til bæredygtighed og lang levetid lever Ventilationsvinduet i høj grad op til. Ventilationsvinduet har en patenteret termostatisk styring og kræver ikke fremføring af el eller andre komplekse tiltag. Undertrykket i boligen skabes gennem enkle fugtstyrede ventilatorer i køkken og bad. De skaber et kontinuerligt grundluftskifte, som forceres når der er aktivitet.

Ventilationsvinduernes antal og ventil-system er indrettet til at kunne klare de moderne krav til et luftskifte på min. 0,3l/m2/t. Teknologisk Institut har på andre tilsvarende renoveringsprojekter udført målinger, som viser, at genvindingseffekten i Ventilationsvinduet medfører, at det ofte ikke kan svare sig at etablere yderligere genvinding for at holde samme energiforbrug.

Ventilationsvinduet, som er udviklet med EU-støtte, skal anvendes i flere af de kommende projekter, som Frederikshavn Boligforening sætter i gang. Her er den kommende nye elektroniskstyrede udgave af Ventilationsvinduet valgt til en del af projekterne. Dermed kan der laves zone-ventilering og samstyring
med boligens øvrige energi-løsninger. Resultatet er en yderligere optimering af indeklimaløsningen kombineret med opsamling af data på de konkrete registrerede forhold som temperatur, fugt og VOCgasser, samt energiforbruget i boligerne.

Foruden i boligforeninger landet over vælges Ventilationsvinduet også i almindelige boliger, kontorer, institutioner og skoler.

For yderligere information venligst kontakt Direktør Peter L. Clausen, Living Better A/S, plc@horngroup.dk