Entreprenør finder ny vej til at bygge enklere og billigere

På 96 huse under opførelse på Degnejorden i Lejre har entreprenørfirmaet Falkenberg og Jul Aps valgt at bygge med LivingBetters energi- og indeklimaløsning. LivingBetter giver erfaringsmæssigt betydelige besparelser i byggefasen ved at der bruges færre komponenter og bruges kortere montagetid. LivingBetter giver endvidere dokumenteret lavere driftsomkostninger bl.a. ved lavt energiforbrug og ved at varmepumpen IKKE kræver lovpligtigt årligt eftersyn, som mange andre typer gør. Det kommer beboerne tilgode og gør boligerne mere attraktive i disse tider.

Læs hele artiklen her