Ja. Det er den i høj grad. Aalborg Universitet har skabt et program til beregning af effekten af Ventilationsvinduet i nybyggeri.

Vi har også dokumentation for, at der ikke er ulemper ved Ventilationsvinduet. Force Instituttet har målt på luftforurening. Teknologisk Institut har målt på oplevelsen af træk. Begge dele har vist, at der ikke er gener ved Ventilationsvinduet. Du kan læse mere under ”Oplever man træk fra Ventilationsvinduer?” og ”Er der risiko for at få forurenet luft ind gennem vinduet?” ovenfor.

Dokumentationen er vigtigst i nybyggeri, hvor vi skal overholde det gældende bygningsreglement. I renoveringsopgaver er bygherren mindre bundet end i nybyg. Her er målet typisk at forbedre beboernes velvære og oplevelse af et sundt indeklima. Det kan gøres ved installationen af få Ventilationsvinduer.

Flere anerkendte institutter har dokumenteret effekten på lys-transperans, U-værdier, E-ref, luftmængder, varmeoverførsel, energieffekt, støjdæmpning, selvfiltrering af mikropartikler og Nox med mere.

To ingeniørstuderende på DTU har analyseret LivingBetters livscyklus sammenlignet med et andet, populært ventilationssystem og fundet, at LivingBetter tager førstepladsen i kategorien bæredygtig ventilation.