Hvis en emhætte eller anden udsugning skaber let undertryk, vil det automatisk trække mere luft gennem Ventilationsvinduerne. Forvarmnings-effekten vil falde svarende til, at et vindue åbnes for at lukke mere frisk luft ind.

Antallet af Ventilationsvinduer og ventiler dimensioneres altid til opgaven ud fra, at grundventilationens krav til luftmængde skal være opfyldt ved 12-15 pascal differenstryk. Dermed tilføres udeluften med den optimale forvarmnings-effekt.