Ja. Men prisen og dit udbytte afhænger af din bolig.

Når du bygger et nyt hus, er det nemt og billigt at få LivingBetter. Den høje tæthed i huse med moderne isolering gør det let for varmepumpen at trække nok varme ud af luften til at varme din bolig op og opvarme brugsvand.

I ældre boliger, betyder gammeldags isoleringsløsninger er større varmetab, hvilket kan betyde at Living Better  vil kræve en større varmepumper og en traditionel varmekilde. Derfor må det vurderes fra sag til sag hvad den bedste løsning er.

Vi har med succes installeret LivingBetter som del af en renovering af større boligejendomme. Her er ejendommene fortsat med at bruge fjernvarme som primær varmekilde. Men forbruget af det varme brugsvand er nedsat betydeligt, fordi boligerne gennem forvarmet frisk luft fra ventilationsvinduerne som trækkes ind i en central varmepumpe kan genvinde energien fra luften og producere varmt brugsvand til ejendommen.