Med tiden vil der samle sig en smule skidt i bunden af vinduet. Det kan let støvsuges væk.