Nej. Ventilerne består af en temperaturfølsom vokstermostat, som automatisk tilpasser sig forholdene uden brug af strøm. Det er kun varmepumpen i vores komplette energi- og indeklimaløsning, Living Better, som kræver strøm. Når varmepumpen bruger én kWh i strøm, genvinder den i gennemsnit 3,5-5 kWh.