Når du er helt tæt på spjældene i toppen af Ventilationsvinduet, kan du mærke en svag luftstrøm.

Teknologisk Instituts rapport fra boliger med Ventilationsvinduer i Højstrupparken bekræfter, at der over en ni måneders måleperiode i to testlejligheder ikke er målt træk fra vinduerne.

Under stormvejr eller andre ekstreme vindforhold, hvor der er stort vindtryk på facaden, vil vinduet selv lukke for en stormventil i bunden af karmen. Det modvirker en stærk luftstrøm gennem vinduet og medfølgende trækproblemer.