LivingBetter udvider med ny medarbejder

Selvom byggebranchen er udfordret i øjeblikket, oplever vi stadig en stigende interesse for grønt byggeri. Der bliver tænkt grønne løsninger i større og større byggerier, hvilket gør, at vi stolt kan fortsætte vores vækst – også på medarbejder-fronten.

Vi byder velkommen til en ny stærk profil i LivingBetter.

Christoffer Hansen, diplomingeniør er ansat på kontoret i Hørsholm som ansvarlig for at LivingBetters dokumentation mv. hele tiden lever op til de nyeste krav inden for bæredygtighed.

Christoffer har arbejdet som studentermedhjælp hos LivingBetter siden januar 2022 og efter endt uddannelse fået stilling som ingeniør med ansvar for bl.a. bæredygtighed, dokumentation, energiforhold mv. Christoffer indgår også i vores kunderådgiver-team.

Det glæder os at Christoffer har valgt at fortsætte sin udvikling og karriere hos LivingBetter og ser frem til et fortsat rigtig godt samarbejde om at flere og flere får glæde af markedets grønneste og enkleste indeklima- og energiløsning.