LivingBetter udvider med nye medarbejdere

Selvom byggebranchen er udfordret i øjeblikket, oplever vi stadig en stigende interesse for grønt byggeri. Der bliver tænkt grønne løsninger i større og større byggerier, hvilket gør, at vi stolt kan fortsætte vores vækst – også på medarbejder-fronten.

Vi byder velkommen til to nye stærke profiler i LivingBetter.

Søren Kock Nielsen, eksportingeniør er ansat på kontoret i Brande fra 27.3. til internt salg og som kunderådgiver.

Søren indgår i vort interne salgsteam og skal deltage i betjeningen af vores mange gode kunder, udarbejde løsningsforslag og tilbud på Ventilationsvinduer og på den samlede LivingBetter energi- og indelimaløsning.

Søren kommer fra en tilsvarende stilling hos VELFAC, og har mere end 20 års erfaring fra vinduesbranchen. Vi er utroligt glade for, at Søren har valgt at fortsætte sin karriere hos LivingBetter og ser frem til at kunne bruge Sørens erfaring og viden på LivingBetters fortsatte vækstrejse.

Christoffer Hansen, diplomingeniør er ansat på kontoret i Hørsholm som ansvarlig for at LivingBetters dokumentation mv. hele tiden lever op til de nyeste krav inden for bæredygtighed.

Christoffer har arbejdet som studentermedhjælp hos LivingBetter siden januar 2022 og efter endt uddannelse fået stilling som ingeniør med ansvar for bl.a. bæredygtighed, dokumentation, energiforhold mv. Christoffer indgår også i vores kunderådgiver-team.

Det glæder os at Christoffer har valgt at fortsætte sin udvikling og karriere hos LivingBetter og ser frem til et fortsat rigtig godt samarbejde om at flere og flere får glæde af markedets grønneste og enkleste indeklima- og energiløsning.