De nybyggede GO hoteller i København er tegnet af Miami Arkitekter og får plads til flere gæster takket være LivingBetter.

Fagentreprenøren Københavns VVS har i tæt samarbejde med LivingBetter og varmepumpeproducenten IKM A/S leveret den samlede energi og indeklimaløsning til de to nye hoteller. Hotel GO i Tårnby er netop færdigbygget og taget i brug. Det andet Hotel GO på Lergravsvej i København S. er under opførelse.

Aage Nielsen, adm. direktør for Københavns VVS, som forestod fagentreprisen:
– Bygherren ønskede en grøn profil for begge hoteller og har givet firmaet ret frie hænder til at komme op med en løsning. Den er faldet på
LivingBetters koncept og IKM.

Ventilation og varme fra naturens kræfter

Aage Nielsen fremhæver, at samarbejdet parterne imellem har ført til, at LivingBetters koncept nu også er ideelt til hoteldrift. Løsningen er baseret på, at al frisk luft leveres forvarmet gennem Ventilationsvinduets dobbelte konstruktion og termostatiske styring. De er installeret på alle værelser og flere andre funktionelle rum i hotellet. Dermed udnyttes solen og naturens egne kræfter til, at Ventilationsvinduerne yder et betydeligt energitilskud og indgår som en integreret del af indeklimaløsningen.

I tillæg er det tænkt ind, at den varmeafgivelse der er fra gæsterne, som opholder sig i værelset bliver genbrugt til opvarmning af det varme vand og opvarmning af værelserne alt efter behov. Firmaet IKM A/S leverer udsugs-varmepumperne placeret i kælderetagen sammen de øvrige VVS-installationer. Der er udsug fra bl.a. alle badeværelserne i hotellerne.

Varmepumpernes ventilatorer sikrer luftskiftet og udnytter energien i afkastluften til at lave varmt brugsvand og varme. Dermed er det lykkedes at lave en ventilationsløsning med kun en kanal til aftræk i stedet for 2 kanaler.

Plads til ekstra dobbeltværelser på hoteller

Med indblæsningskanalerne sparet væk har man i byggeriet opnået en betydelig plads- og prisreduktion. Dertil faktisk også lavere driftsomkostninger. Pladsbesparelsen har reelt gjort det muligt at få plads til et ekstra dobbeltværelse per etage og dermed øgede indtægter til hotellet.

Med de gode erfaringer fra det nybyggede hotel i Tårnby, har bygherre ønsket at videreføre til det nye GO hotel på Lergravsvej. Det er en ombygning af en eksisterende bygning. Igen er det Ventilationsvinduerne, der leverer den friske forvarmede luft og IKMs udsugs-varmepumper,
som skal klare ventilationen og producere varmt vand. Også i dette projekt er det af meget stor betydning, at kanalføringen til ventilation
kan reduceres. Det letter byggeprocessen og reducerer anlægs- og driftsomkostningerne.

Energieffektiv teknologi

Det er første gang, at LivingBetter foretrækkes i hotelbyggeri. Erfaringerne understøtter LivingBetter-konceptets store potentiale inden for al slags byggeri. Ventilationsvinduet nyder større og større udbredelse og vælges både til elementboligbyggeri og renoveringsprojekter i boligforeninger efterhånden, som det bliver kendt blandt rådgivere, at de store energimæssige fordele nemt kan indregnes i bygningens energiramme takket være den omfattende dokumentation, som ligger til grund for at Ventilationsvinduet er indskrevet i SBI-anvisning 213.

Internationalt har det vakt opsigt og ført til, at LivingBetter i 2018 blev nomineret til den tyske Energie-Effizienz pris. Ventilationsvinduet er udviklet på basis af patenteret teknologi. Løsningen er testet på Fraunhofer Institut i München og dokumenteret af Aalborg Universitet. Ventilationsvinduets unikke energimæssige egenskaber på både forvarmning og køling kan på enkel vis indregnes i bygningens energiramme – og hele LivingBetter løsningen opfylder alle gældende krav til såvel energiramme som ventilation i al slags byggeri