Vinduer med indbygget ventilation er en veldokumenteret genvej til godt indeklima. Det er ikke længere en så omfattende og uoverskuelig investering med store indgreb i bygningerne som tidligere.

Nøglen hed før montering af balanceret ventilationsanlæg, som er dyrt at installere, fylder en del og ofte er dyrt i drift.

Anlæggene kan desværre være med til at sprede skimmelsvamp til mere af boligen. Det giver kvalme og svimmelhed hos beboerne i hårdt ramte boliger. Hvis et balanceret ventilationsanlæg ikke holdes i drift, selv når det er sommer, og vi typisk lufter nok ud på naturligt vis til at undvære dets funktion, kan der dannes kondens og skimmelvækst i installationen.

Det risikerer du ikke med det danske LivingBetter. Vores patenterede løsning integrerer vindue og ventilering gennem en dobbelt vindueskonstruktion og indbygget intelligent ventil-teknologi.

LivingBetter introducerede Ventilationsvinduet på markedet tilbage i 2004 og siden er der med et betydeligt tilskud fra EU blevet foretaget omfattende tests og målinger på vinduerne hos Fraunhofer Instituttet i Tyskland. Aalborg Universitet har udarbejdet et omfattende dokumentationsmateriale, som bl.a. omfatter et energiberegningsprogram, hvor et vindues energimæssige egenskaber kan indregnes i bygningens energirammeberegning.

Ventilation fjerner fugt og skimmelsvamp

En større almen boligforening i Nordjylland har ifm. forestående vinduesudskiftning valgt LivingBetter. Flere hundrede lejligheder skal over de næste par år have udskiftet vinduer og døre. Ved at vælge et vindue med ventilation mener man, at have løst alle hidtidige problemer med fugt og skimmel. Alle boligerne får fremover tilført frisk forvarmet luft til alle opholdsrum på en komfortabel og energimæssig optimal måde.

LivingBetter anvendes i dag i alle typer nybyggeri og til renovering af både ældre bygninger, huse og i private og almene etageejendomme, hvor man foretrækker en enklere tilgang til frisk luft i bygningerne.